Có được điều chỉnh nội dung trên bằng đại học?

Có được điều chỉnh nội dung trên bằng đại học?

Giấy khai sinh bản gốc của ông Lê Thanh Minh (Hà Nội) ghi ngày sinh là 9/2/1973 nhưng bản sao thì ghi là 9/2/1974. Hiện ông Minh đã điều chỉnh ngày sinh trên giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu theo bản gốc giấy khai sinh. Nay ông Minh muốn chỉnh ngày sinh trên bằng đại học, vậy ông cần làm thủ tục gì? 

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều 25 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Công dân nếu thuộc trường hợp chỉnh sửa văn bằng nêu trên thì có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ, Điều 26 Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT quy định, người đề nghị chỉnh sửa văn bằng nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng (cơ sở giáo dục đại học đã cấp bằng tốt nghiệp đại học). Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng.

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa.

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch.

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng.

Về thẩm quyền, căn cứ quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ, trình tự thủ tục xử lý hồ sơ, thủ trưởng cơ sở giáo dục đã cấp bằng tốt nghiệp đại học quyết định việc chỉnh sửa văn bằng của người học.

  Chinhphu.vn

Đối với các chương trình nằm trong hợp tác của AUM Việt Nam với các Trường, Quý phụ huynh và sinh viên có thể làm thủ tục đăng ký trực tuyến tại Văn phòng của AUM Việt Nam tương đương với một điểm nhập học của Trường. Mọi khoản thu theo đúng quy định của Trường và thủ tục được hỗ trợ nhanh chóng.

Đối với các trường khác, AUM Việt Nam sẽ cung cấp thông tin tối đa và tư vấn tận tình cho Quý phụ huynh và sinh viên để có lựa chọn phù hợp nhất với nguyện vọng và điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Văn phòng tuyển sinh P101, Nhà B, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256