học đại học từ xa

Học đại học trực tuyến – Elearning Viện đại học Mở Hà Nội

Học đại học trực tuyến – Elearning Viện đại học Mở Hà Nội

ELearning (EHOU) là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Viện Đại học Mở Hà Nội. Hệ thống sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho học viên của các ngành đào tạo.

Elearning – học trực tuyến Viện đại học Mở Hà Nội