học dược

Năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu lượng lớn nhân lực trong ngành y dược

Năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu lượng lớn nhân lực trong ngành y dược

Dự đoán đến năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu lượng lớn nhân lực trong ngành y dược. Theo số liệu từ Bộ Y tế thì tính tới năm 2020, dù lượng sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo về Y sĩ, Dược sĩ đã cao gấp 2 lần hiện nay nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ hết nhu cầu về nhân lực ngành y tế.