TIN TỨC

Tự chủ đại học: Cần xóa bỏ vai trò độc quyền của cơ quan chủ quản

Tự chủ đại học: Cần xóa bỏ vai trò độc quyền của cơ quan chủ quản

Phải từng bước xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo và quản lý của cơ quan chủ quản theo định chế có cấu trúc kiểu tập quyền. Nếu chưa xóa bỏ được cơ chế này thì cho dù có thành lập Hội đồng trường thì nó cũng không phát huy được tác dụng.

Top 5 điều mà trường đại học mang lại cho bạn

5 điều trường đại học mang lại cho bạn

Phân vân giữa những lựa chọn là tâm lý chung của các bạn thí sinh trước ngưỡng cửa Đại học. Vì môi trường Đại học sẽ “đóng góp” không ít vào thành công trong tương lai nên vấn đề không chỉ là chọn ngành học nào, mà còn là chọn trường Đại học nào để theo đuổi ngành yêu thích.

Top 5 trường đại học đào tạo về kinh tế hàng đầu Việt Nam

Top 5 trường đại học đào tạo về kinh tế hàng đầu Việt Nam

Trên Hà Nội hiện nay có rất nhiều các trường Đại học đào tạo ngành kinh tế. Tuy nhiên để có thể chọn cho mình một trường Đại học đào tạo tốt và chất lượng cao thì cũng là một điều khó với các bạn học sinh chuẩn bị bước vào cánh cửa Đại học

Trang