Báo động về việc hàng nghìn sinh viên bị buộc thôi học