Chỉ tiêu trường Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp tuyển sinh 2017


Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội năm tuyển sinh 2017 đầu vào 2 Ngành chỉ tiêu cho tất cả các Ngành học. Năm nay với Phương án thi mới của bộ nhà trường đã chuẩn bị công tác tuyển sinh gần như đã xong.

1. Các Ngành đào tạo xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội 2017 

 • Ngành đào tạo Công nghệ thực phâm
 • Ngành đào tạo Công nghệ sợi, dệt
 • Ngành đào tạo Công nghệ may
 • Ngành đào tạo Công nghệ thông tin
 • Ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
 • Ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Ngành đào tạo Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
 • Ngành đào tạo Kế toán
 • Ngành đào tạo Quản trị kinh doanh
 • Ngành đào tạo Tài chính - Ngân hàng

2. Điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

Năm 2017 nhà trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đưa ra 2 phương án xét tuyển vào trường trong đó có phương án xét điểm thi và xét học lực của các em theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Các thí sinh em tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông
 • Các thí sinh không bị liệt trong các môn thi trong đó không được để bất cứ môn xét tuyển vào ngành thấp hơn 1 điểm
 • Phương thức xét tuyển 1: Nhà trường dành 60 % việc xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
 • Phương thức xét tuyển 2: Nhà trường dành 40%  việc xét tuyển kết quả học tập Trung học phổ thông

3. Tổ hợp các Môn Xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

Tổ hợp các môn xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội: A00; A01; B00 và D01 và A00; A01; D01 và C01.

Dưới đây là thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 2017: 

Ngành và mã ngành xét tuyển Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2017

TT
Ngành tuyển sinh đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1 Công nghệ thực phâm 52540101 A00; A01; B00 và D01.
2 Công nghệ sợi, dệt 52540202  
3 Công nghệ may 52540204  
4 Công nghệ thông tin 52480201  
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52510303  
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 A00; A01; D01 và C01.
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302  
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201  
9 Kế toán 52340301  
10 Quản trị kinh doanh 52340101  
11 Tài chính - Ngân hàng 52340201  

Chỉ tiểu Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm tuyển sinh 2017

TT
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu (dự kiến)  
      Xét kết quả thi THPT quốc gia Dựa trên kết quả học tập bậc THPT
1 52540101 Công nghệ thực phẩm 240 160
2 52540202 Công nghệ sợi, dệt 90 60
3 52540204 Công nghệ may 330 220
4 52480201 Công nghệ thông tin 300 200
5 52510303 Công nghệ kỹ thuật điêu khiển và tự động hóa 270 180
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 270 180
7 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyên thông 270 180
8 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 270 180
9 52340301 Kế toán 360 240
10 52340101 Quản trị kinh doanh 330 220
11 52340201 Tài chính - Ngân hàng 270 180
Cộng     3000 2000

Đăng ký tư vấn chọn ngành tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội miễn phí tại đây!

Hotline: 091 5500 256

Nguồn: 
Internet

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn