Đại học hệ VHVL có 3 hình thức tuyển sinh.


Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học.

Quy đinh mới về tuyển sinh Đại học tại chức

Phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Đây là nội dung tại Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học

Quy chế này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng (cơ sở đào tạo) được giao nhiệm vụ đào tạo VLVH trình độ đại học; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến quá trình đào tạo VLVH trình độ đại học.

Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành. 

Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo tín chỉ. Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng với hệ đào tạo chính quy.Theo quy định mới, thời gian tối đa người học được phép học không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế của chương trình đào tạo VLVH. Tức là người học ĐH "tại chức" được kéo dài gấp đôi thời gian quy định 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017.

Nguồn: 
AUM Việt Nam

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn