Đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2018


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) đã công bố phương án tuyển sinh năm 2018 với 3 phương thức tuyển. Đặc biệt, năm nay trường dành 20% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo đề án, trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia. Bên cạnh đó, 20% chỉ tiêu các ngành và nhóm ngành được dùng để xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Phương thức tuyển sinh thứ 3 chính là dành 20% chỉ tiêu còn lại sẽ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%) và quy định riêng của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (tối đa 15%).

Đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2018

Các điều kiện xét tuyển cụ thể: thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,5 trở lên đối với xét tuyển trình độ Đại học.

Năm 2018, trường dự kiến tuyển 3.205 chỉ tiêu trong đó bậc Đại học là 2.995 chỉ tiêu, bậc Cao đẳng 210 chỉ tiêu. Như vậy, tổng chỉ tiêu giảm nhẹ so với năm 2017. Theo đó chỉ tiêu các ngành tương đương năm ngoái, chỉ giảm 100 chỉ tiêu nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin bậc Đại học và giảm 90 chỉ tiêu bậc Cao đẳng so với năm 2017.

Chỉ tiêu dự kiến của các ngành, nhóm ngành vào trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh như sau:

Stt Tên ngành/Nhóm ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Phương thức xét tuyển
I. Đại học   Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển
      (xếp theo thứ tự ưu tiên)
1 Sinh học 300 Sinh – Hóa – Toán
      KHTN-Toán-Tiếng Anh
2 Công nghệ Sinh học 200 Hóa-Toán-Lý
      Sinh-Hóa-Toán
      KHTN-Toán-Tiếng Anh
3 Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 40 Hóa-Toán-Lý
      Sinh-Hóa-Toán
      KHTN-Toán-Tiếng Anh
4 Khoa học Vật liệu 200 Lý-Hóa-Toán
      Hóa-Sinh-Toán
      Lý-Toán-Tiếng Anh
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
5 Vật lý học 200 Lý-Hóa-Toán
      Lý-Toán-Tiếng Anh
      Toán-KHTN-Tiếng Anh
      Lý-Toán-Sinh
6 Hoá học 200 Lý-Hóa-Toán
      Hóa-Sinh-Toán
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
      KHTN-Toán-Tiếng Anh
7 Hoá học 25 Lý-Hóa-Toán
  (CTLK Việt - Pháp)   Hóa-Sinh-Toán
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
      Hóa-Toán-Tiếng Pháp
8 Địa chất học 160 Toán-Hóa-Lý
      Sinh-Toán-Hóa
      Lý-Toán-Tiếng Anh
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
9 Hải dương học 80 Toán-Lý-Hóa
      Toán-Sinh-Hóa
      Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Hóa-Tiếng Anh
10 Khoa học Môi trường 150 Hóa-Toán-Lý
      Sinh-Hóa-Toán
      Sinh-Toán-Tiếng Anh
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
11 Toán học 300 Toán-Lý-Hóa
      Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-KHTN-Tiếng Anh
12 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 500 Toán-Lý-Hóa
      Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Tiếng Anh-Sinh
      Toán-Tiếng Anh-Hóa
13 Công nghệ thông tin 100 Toán-Lý-Hóa
  (CT Chất lượng cao)   Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Tiếng Anh-Sinh
      Toán-Tiếng Anh-Hóa
14 Công nghệ thông tin 60 Toán-Lý-Hóa
  (CT Tiên tiến)   Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Tiếng Anh-Sinh
      Toán-Tiếng Anh-Hóa
15 Công nghệ thông tin 40 Toán-Lý-Hóa
  (CTLK Việt - Pháp)   Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Lý-Pháp
      Toán-Tiếng Anh-Hóa
16 Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) 90 Toán-Lý-Hóa
      Hóa-Sinh-Toán
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
      Sinh-Toán-Tiếng Anh
17 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 100 Hóa-Toán-Lý
      Sinh-Hóa-Toán
      Sinh-Toán-Tiếng Anh
      Hóa-Toán-Tiếng Anh
18 Kỹ thuật điện - tử viễn thông 160 Toán-Lý-Hóa
      Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Tiếng Anh-Hóa
19 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT Chất lượng cao) 40 Toán-Lý-Hóa
      Toán-Lý-Tiếng Anh
      Toán-Tiếng Anh-Hóa
20 Kỹ thuật hạt nhân 50 Lý-Hóa-Toán
      Lý-Hóa-Tiếng Anh
      Lý-Toán-Sinh
      Toán-KHTN-Tiếng Anh
II. Cao đẳng    
1 Công nghệ thông tin 210 Toán-Lý-Hóa
      Toán-Lý Tiếng Anh
Nguồn: 
Dân Trí

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn