"Đo" trường đại học với 111 tiêu chí


Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí.

So với quy định đánh giá chất lượng trường đại học hiện hành chỉ có 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, bộ tiêu chuẩn mới có nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí hơn.

Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 4/7 tới đây.

Đại học

Đánh giá Đại học theo thang 7 mức

Quy định mới cũng quy định rõ quy trình đánh giá chất lượng các trường đại học gồm 4 bước: Tự đánh giá, Đánh giá ngoài, Thẩm định kết quả đánh giá và Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Việc đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng có sự thay đổi cơ bản so với quy định hiện hành. Từng tiêu chí được đánh giá theo thang 7 mức thay vì chỉ có mức đạt và chưa đạt như hiện nay.

Cơ sở giáo dục có điểm trung bình của các tiêu chuẩn đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm thì được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Định kỳ 5 năm/lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các trường đại học có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài để được xem xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Công khai kết quả đánh giá trường Đại học

Các tổ chức kiểm định sẽ công khai kết quả đánh giá ngoài 15 ngày trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các trường.

Giấy chứng nhận kiểm định cũng được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chậm nhất 5 ngày sau khi cấp.

Ngoài ra, các tổ chức kiểm định còn phải công khai danh sách các trường đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời rà soát giữa chu kỳ đối với cơ sở giáo dục vào thời điểm 2,5 năm sau khi được công bố.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ công khai danh sách các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, các sơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT.

Không đạt chuẩn phải ngừng tuyển sinh Đại học

Quy định mới còn nêu rõ, cơ sở tham gia kiểm định nhưng chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế quyền tự chủ.

Nếu liên tục 3 năm sau đó mà vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh.

Về điều kiện chuyển tiếp, các trường đang thực hiện đánh giá theo quy định cũ sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định này cho đến hết 30/6/2018. Trong đó, việc đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài chỉ thực hiện cho tới thời điểm thông tư này có hiệu lực, tức 4/7/2017.

Xem thêm: Học ngành gì để không thất nghiệp?

Nguồn: 
Enternet

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn