Gợi ý sau sẽ giúp bạn làm quen với đào tạo tín chỉ tại trường Đại học


Hình thức đào tạo theo tín chỉ có độ mềm dẻo và linh hoạt về môn học, thời gian học, sinh viên được cấp bằng khi đã tích lũy được đủ số lượng tín chỉ do trường đại học quy định.

Thế nào là hình thức đào tạo tín chỉ ?

“Tín chỉ” là đơn vị căn bản để đo lượng kiến thức và đánh giá kết quả học tập của từng sinh viên.

Gợi ý sau sẽ giúp bạn làm quen với đào tạo tín chỉ tại trường Đại học

Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường. Đối với những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ. Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Phương thức đào tạo theo tín chỉ lấy người học làm trọng tâm trong quá trình giảng dạy, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của sinh viên. Trong hình thức đào tạo theo tín chỉ, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng, được tính vào nội dung và thời lượng của chương trình. Phương thức đào tạo theo tín chỉ có độ mềm dẻo và linh hoạt về môn học, thời gian học, sinh viên được cấp bằng khi đã tích lũy được đầy đủ số lượng tín chỉ do trường đại học quy định; do vậy họ có thể hoàn thành những điều kiện để được cấp bằng tùy theo khả năng và nguồn lực (thời lực, tài lực, sức khỏe, v.v.) của mình.

Tuy nhiên, việc đăng ký, lựa chọn được môn học (tín chỉ) đối với các tân sinh viên hay thậm chí là đối với những sinh viên đã có kinh nghiệm không phải là dễ dàng.

Ngoài ra, tự giác nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn ở sinh viên đòi hỏi phải Nhà trường cần phải đáp ứng nguồn giáo trình và tài liệu học tập, tham khảo một cách đầy đủ, phong phú và đa dạng cho người học. Bên cạnh đó là những thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo phương pháp mới như máy chiếu, projector, mic... ở các giảng đường đã không còn lạ lẫm. Điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên.

Để việc học tín chỉ không lạ lẫm

Đối với các bạn tân sinh viên, bước vào môi trường mới, nhất là tiếp cận với phương pháp học tập