Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015


Công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

Để thống nhất thực hiện công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đàotạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường) và các sở GDĐT một số nội dung sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Danh mục ngành tuyển thẳng

2. Bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

3. Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

4. Tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1.     Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

2.     Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

3.     Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

4. Lệ phí xét tuyển

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC TRƯỜNG

 

Xem chi tiết:

Công văn hướng dẫn tuyển thẳng số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015

Phụ lục kèm công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015

Công văn hướng dẫn tuyển thẳng số 672/KTKĐCLGD ngày 29/5/2015

 Keywords: tư vấn tuyến sinh, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn chọn trường, tư vấn chọn ngành

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn