Lịch thi kết thúc học phần chương trình Ehou ngày 26/06/2016


Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang theo học tại Đại học hệ từ xa phương thức eLearning lịch thi của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

Thời gian thi: Chủ nhật, ngày 26/06/2016

Địa điểm thi: Trường Trung cấp Đa ngành (Số 3 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội)

Lịch thi chi tiết: Tải về tại đây

08h00-09h00
STT Lớp Phòng thi Môn thi
1 AHN14, AHN24, AHN34,  AHN44, AHN54, BHN14, BHN24, BHN34, BHN54   Đại số tuyến tính (EG10.3)
DHN14, DHN24, DHN34 Toán cao cấp 2 (EG10.1)
CHN14, CHN24, CHN34 Giải tích 2 (EG10.2)
CHN13, CHN33, CHN43 Thiết kế đồ họa (IT13)
2 CHN53   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT05)
EHN14, EHN54 Lý luận Nhà nước & Pháp luật (EL06)
FHN14, FHN24, FHN34, FHN54 Đất nước học  (EN17)
3 AHN53, BHN53   Marketing căn bản  (EG18)
EHN13, EHN33   Luật Hôn nhân & gia đình Việt Nam (EL15)
BHN13, BHN23, BHN33   Quản trị chiến lược (BA08)
 
 
09h15- 10h15
STT Lớp Phòng thi Môn thi
1 AHN14, AHN24, AHN34, AHN44, AHN54, BHN14, BHN24, BHN34, BHN54, DHN14, DHN24, DHN34   Kinh tế Vi mô (EG13)
CHN14, CHN24, CHN34 Cơ sở lập trình (IT01)
BHN13, BHN23, BHN33 Quản trị nhân lực (BA09)
CHN13, CHN33, CHN43 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (IT07)
2 CHN53   Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (IT08)
EHN14, EHN54 Luật Hiến pháp Việt Nam (EL08)
FHN14, FHN24, FHN34, FHN54 Đọc - Tiếng Anh 2 (EN24)
BHN53 Kinh tế lượng (EG19)
3 EHN13, EHN33   Công pháp quốc tế (EL17)
AHN13,  AHN23, AHN33, AHN43   Kiểm toán căn bản (EG26)
AHN53   Ngân hàng thương mại  (EG29)
EHN53   Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (EL11)
10h30-12h00
STT Lớp Phòng thi Môn thi
1 AHN14, AHN24, AHN34,  AHN44, AHN54, BHN14, BHN24, BHN34, BHN54, DHN14, DHN24, DHN34, CHN14, CHN24, CHN34, EHN14, EHN34, EHN54   Anh văn II (EG09.2) - Tự luận
BHN13, BHN23, BHN33 Anh văn chuyên ngành (BA18) - Tự luận
2 CHN13, CHN33, CHN43   Ngôn ngữ thiết kế Web (IT14)
FHN14, FHN24, FHN34, FHN54   Viết - Tiếng Anh 2 (EN25) - Tự luận
BHN53   Quản lý nhà nước về kinh tế  (BA02)
3 EHN13, EHN33   Luật kinh tế Việt Nam 1 (EL19) - Tự luận
AHN13,  AHN23, AHN33, AHN43   Kế toán tài chính I (AC01) - Tự luận
EHN53   Luật Hình sự Viêt Nam (EL10) - Tự luận
AHN53   Tài chính doanh nghiệp (EG24)
 
 
 
13h00 - 14h30
STT Lớp Phòng thi Môn thi
1 AHN14, AHN24, AHN34, AHN44, AHN54, BHN14, BHN24, BHN34, BHN54, DHN14, DHN24, DHN34, CHN14, CHN24, CHN34   Lý thuyết xác suất và thống kê toán  (EG11)
EHN14, EHN54 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (EL30)
2 EHN13, EHN33   Luật lao động Việt Nam (EL21)
AHN13,  AHN23, AHN33, AHN43 Anh văn chuyên ngành I (AC10) -Tự luận
EHN53 Luật Dân sự Việt Nam 2 (EL13) -Tự luận
CHN13, CHN33, CHN43 Lập trình hướng sự kiện (IT09)

Lưu ý:

  • Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi tối thiểu 15 phút để Giám thị gọi vào phòng thi và làm thủ tục trước khi thi. Ví dụ: 08h00 - 09h00 là 1 múi giờ thì 07h45 sinh viên phải có mặt tại phòng thi
  • Yêu cầu sinh viên mang theo đầy đủ thẻ sinh viên, CMTND hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh. Sinh viên mang theo các dụng cụ thi theo quy định (bút chì, tẩy, dụng cụ...)
  • Phòng Hội đồng thi: Phòng giáo viên tầng 1
  • Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi.
  • Sinh viên làm bài cần lưu ý: Đối với môn thi trắc nghiệm dùng bút mực để ghi thông tin và dùng bút chì để làm bài thi còn đối với môn thi tự luận dùng bút mực để làm bài thi và chỉ dùng 1 loại mực.

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 094 5353 298

Website: http://aum.edu.vn/

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn