Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?


Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục được tóm tắt với "9 nhiệm vụ, 5 giải pháp" xác định những công việc cụ thể của ngành được thể hiện dưới Infography dưới đây: 

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

 Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Cổng thông tin Tư vấn tuyển sinh trực tuyến, Tư vấn hướng nghiệp AUM Việt Nam

Hotline: 091.5500.256

Đăng ký tư vấn tuyển sinh 2018 tại đây!

Nguồn: 
Internet

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn