TIN TỨC

Quy định liên thông đại học đang làm khó người học

Quy định liên thông đại học đang làm khó người học

Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng muốn học lên Đại học cũng không được mà phải gián đoạn một thời gian để lấy chứng chỉ hành nghề. Đó là rào cản lớn trong đào tạo liên thông khối y dược. Phân luồng giáo dục sau Trung học cơ sở là chủ trương lớn của Nhà nước nhưng những quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, Cao đẳng với trình độ Đại học đang tạo ra những rào cản với người học.

Trang