TIN TỨC

Năm 2017: Những thay đổi tích cực cho thí sinh xét tuyển Đại học

Tuyển sinh 2017: Những thay đổi tích cực cho thí sinh xét tuyển Đại học

Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đạo tạo giáo viên chính quy năm 2017. Trong hướng dẫn có một số thay đổi về thời gian, quy trình thực hiện xét tuyển. Những thay đổi này sẽ tạo thuận lợi cho các thí sinh và các trường trong quá trình xét tuyển hồ sơ.

Trang