Tuyển sinh 2016

Tuyển sinh đại học 2016: Tổ chức cụm thi có lợi cho thí sinh

Tuyển sinh đại học 2016: Tổ chức cụm thi có lợi cho thí sinh

Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016, cả nước có 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì. Thông tin từ nhiều trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi Đại học tại các địa phương cho hay, tùy theo tình hình, mỗi trường sẽ linh động trong khâu tổ chức thi với phương châm tạo thuận lợi cao nhất cho thí sinh. 

Trang