TIN TỨC

Tìm hiểu về kỳ thi năng lực Nhât ngữ NAT-TEST

Tim hiểu vê kỳ thi năng lực Nhât ngữ NAT-TEST

"NAT-TEST" là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Năng lực tiếng Nhật được đánh giá tổng quát bởi 03 lĩnh vực, "Từ vựng", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu" trong mỗi cấp của 05 cấp độ với tiêu chuẩn và cấu trúc đề thi tương tự với kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Ba chuyên ngành về tiếng anh thông dụng nhất hiện nay

Ba chuyên ngành về tiếng anh thông dụng nhất hiện nay

Tiếng anh vẫn luôn là thể mạnh của mỗi sinh viên khi ra trường, việc trang bị cho mình một vốn tiếng anh sẽ là lợi thế rất lớn, mở ra nhiều cơ hội. Vì vậy, các chuyên ngành về tiếng anh vẫn chưa bao giờ hết hot, trong đó nổi bật nhất là ba chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, sư phạm Anh và phiên dịch tiếng anh thương mại.

Trang