Yêu cầu chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin với công nhân viên


Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dùng chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cho đến khi Thông tư liên tịch của 2 Bộ GD&ĐT, TT&TT quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được ban hành và có hiệu lực.

Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin là gì?

Chuẩn Kỹ năng Công nghệ thông tin là hệ thống các kiến thức lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần có đối với người làm trong lĩnh vực CNTT. Việc ứng dụng CNTT không có chuẩn mực làm giảm hiệu quả lao động trên thực tế. Điều này dẫn đến việc các công ty, doanh nghiệp thường phải đào tạo lại.

Trên thế giới,  chứng chỉ tin học ICDL được sử dụng đánh giá một cách chuẩn xác và hiệu quả về kỹ năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT của người thi tại 148 quốc gia. Tại Việt Nam, dựa trên nội dung của chứng chỉ này, chương trình đào tạo chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản đã được xây dựng.

Chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin là đào tạo cho người học những kỹ năng máy tính và mạng cần thiết trong công việc. Nội dung chứng chỉ đào tạo gồm có: kiến thức chung về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point) và cuộc sống trực tuyến (thư điện tử, trình duyệt web, mạng nội bộ, Internet) theo những quy chuẩn mà Bộ Thông tin và truyền thông đưa ra trong Thông tư 03.

Chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C.

Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 6/2016. Đây sẽ căn cứ để các cơ quan, đơn vị triển khai đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Bộ TT&TT cho biết, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT. Trên cơ sở các yêu cầu này các cơ quan, đơn vị có thể chủ động nghiên cứu, áp dụng theo mục đích và nhu cầu sử dụng cụ thể của mình.

Là kết quả nghiên cứu, tham khảo các kinh nghiệm quốc tế cũng như ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT-TT, Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014.

Theo đó, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT  nâng cao. Thông tư 03 nêu rõ, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô đun: hiểu biết về CNTT cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản. Còn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của cả 6 mô đun nêu trên. Còn cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 trong 9 môđun quy định.

Theo đại diện Vụ CNTT (Bộ TT&TT), sau khi Thông tư 03 được ban hành, nhiều bộ, ngành trong đó có Bộ Nội vụ đã rất quan tâm, nhận định rằng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT này là tiêu chuẩn mới, phù hợp hơn, thay thế cho chuẩn cũ. Còn theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT do Bộ TT&TT ban hành là bộ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đầu tiên mở đường cho việc chuẩn hóa các kỹ năng CNTT.

Mở đường chuẩn hóa các kỹ năng Công nghệ thông tin.

Thông tin nêu trên vừa được đại diện Vụ CNTT thuộc Bộ TT&TT chia sẻ tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực CNTT: Chuẩn hóa kỹ năng sử dụng CNTT” diễn ra sáng nay (3/10/2014) tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, những năm qua, các văn bản của Đảng, Nhà nước, tiêu biểu như: Nghị quyết 49/CP ngày 4/8/1993 của Chính phủ về phát triển CNTT ở nước ta trong những năm 90, Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đều đánh giá cao vai trò của nhân lực CNTT, coi đó là yếu tố quyết định cho việc thực hiện thành công các chiến lược, chính sách về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của nền kinh tế xã hội.

“Tuy nhiên, đến nay nhân lực CNTT vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của bản thân ngành CNTT cũng như phục vụ nhu cầu phát triển của các lĩnh vực, ngành kinh tế - xã hội khác của đất nước”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Tất cả nhân lực trong các các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế, các doanh nghiệp đều cần phải có kỹ năng sử dụng CNTT. Với tinh thần tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, các ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT&TT, những năm qua, Bộ TT&TT đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ngày 11/3/2014 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành.

Đưa chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin vào cuộc sống.

Đại diện Vụ CNTT thuộc Bộ TT&TT cho biết, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT có thể được tham khảo áp dụng để xây dựng giáo trình, chương trình đào tạo, ra đề kiểm tra, đánh giá trình độ, kỹ năng tin học, sử dụng CNTT; kiểm tra, đánh giá trình độ, kỹ năng tin học, sử dụng CNTT của các cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phục vụ cho công tác tuyển dụng, bố trí công tác, chuyển ngạch, bậc và các hoạt động khác có liên quan theo quy định; hay làm căn cứ để xây dựng các quy định, chính sách, tiêu chuẩn đánh giá năng lực có nội dung liên quan đến kỹ năng tin học, năng lực sử dụng máy tính, sử dụng thiết bị CNTT.

Hiện tại, các Bộ, ngành, địa phương có thể căn cứ vào chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT do Bộ TT&TT ban hành để đưa ra quy định phục vụ việc tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị mình (Ảnh minh họa)

Đại diện Vụ CNTT cho hay, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để ban hành quy định chính thức việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Cụ thể, bên cạnh việc phối hợp cùng Bộ Nội vụ quy định sử dụng các nội dung của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT vào thi tuyển, chuyển ngạch bậc trong cán bộ công chức viên chức khối cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH quy định việc sử dụng nội dung của chuẩn này vào xây dựng giáo trình, chương trình đào tạo, ra đề kiểm tra trình độ sử dụng tin học tại các Trung tâm đào tạo tin học, trong các trường phổ thông, Đại học và trường dạy nghề.

Học chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin ở đâu?

Hiện nay tại Việt Nam, chỉ 2 trường đại học Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Nội Vụ được Bộ Giáo dục cấp phép được đào tạo và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin. Ngoài ra, các bạn cũng có thể học và thi tại Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Phan Chu Chinh - nhà trường đã nhận được sự đồng ý của 2 trường Đại học Nội Vụ và Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức lớp ôn thi cấp chứng chỉ  "chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin".

Để được tư vấn thêm về chương trình ôn thi và thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin các bạn có thể liên hệ hotline: 091 5500 256 hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng liên kết tuyển sinh : P101, Nhà B số 3 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Nguồn: 
AUM Việt Nam

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn