TIN TỨC

Đại học Quốc tế Bắc Hà- trao cơ hội, hiện thực hóa giấc mơ cho cả thế hệ trẻ VN

Đại học Quốc tế Bắc Hà- trao cơ hội, hiện thực hóa giấc mơ cho cả thế hệ trẻ VN

Việt Nam (VN) đang hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo nên nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài cho các bạn trẻ. Thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội dịch truyển việc làm trong khối kinh tế Asean hay không? phải làm gì để biến giấc mơ làm việc ở nước ngoài thành hiện thưc

Trang