TIN TUYỂN SINH

(Bấm và giữa phím Ctrl để chọn nhiều Trường)

CĐ Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên.)

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin 2017

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Công nghệ thông tin hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên.)

Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh ngành Xét nghiệm y học 2017

Đại học Quốc tế hồng bàng tuyển sinh 2017 ngành xét nghiệm y học hệ chính quy, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2016 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ ...

Trang