Đại học Quốc tế Bắc Hà

Đại học Quốc tế Bắc hà

ĐẠI HỌC BẮC HÀ TUYỂN SINH NĂM 2018

Ký hiệu (mã) trường Đại học Bắc Hà: BHIU

 

 

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ Việt Nam.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là một cơ sở đào tạo những con người có khả năng, kỹ năng học tập, sáng tạo, gắn hữu cơ học với hành, lý thuyết với thực tiễn, đạt hiệu quả cuối cùng là thực hiện sự phát triển trên cơ sở đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu để Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà sớm trở thành cơ sở đào tạo đại học có chất lượng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, có quan hệ quốc tế rộng rãi trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Về sứ mạng của Đại học Quốc tế Bắc Hà

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, một trung tâm văn hoá - khoa học - công nghệ, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phương thức tuyển sinh

Hai phương thức:

  • Một là, căn cứ điểm sàn từ  kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
  • Hai là, xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT.

Đổi mới phương pháp đào tạo

Từ năm học 2014 – 2015 Trường ĐHQT Bắc Hà thay đổi cơ bản phương châm đào tạo, nhằm tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, nắm bắt thực tế ngay sau khi tốt nghiệp, thành thạo tiếng Anh, tin học và có khả năng giao tiếp thích ứng.

Các ngành Đào tạo của Đại học Quốc tế Bắc Hà

Danh sách các ngành Đào tạo của Đại học Quốc tế Bắc Hà:

  • Ngành Tài chính - ngân hàng
  • Ngành Kế toán
  • Ngành Quản trị kinh doanh
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông
  • Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
  • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Ngành Kinh tế xây dựng

Thông báo Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh chính quy năm 2018 các ngành dưới đây:

Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018

Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh 2018 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Cam kết việc làm được ký trực tiếp với sv và gia đình tại thời điểm sv bắt đầu nhập học, đảm bảo 100% sv có việc làm

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn