Đại học Quốc tế Bắc Hà

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ Việt Nam.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là một cơ sở đào tạo những con người có khả năng, kỹ năng học tập, sáng tạo, gắn hữu cơ học với hành, lý thuyết với thực tiễn, đạt hiệu quả cuối cùng là thực hiện sự phát triển trên cơ sở đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu để Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà sớm trở thành cơ sở đào tạo đại học có chất lượng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, có quan hệ quốc tế rộng rãi trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Về sứ mạng của Đại học Quốc tế Bắc Hà

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, một trung tâm văn hoá - khoa học - công nghệ, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Các ngành Đào tạo của Đại học Quốc tế Bắc Hà

Danh sách các ngành Đào tạo của Đại học Quốc tế Bắc Hà:

  • Ngành Tài chính - ngân hàng
  • Ngành Kế toán
  • Ngành Quản trị kinh doanh
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông
  • Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
  • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Ngành Kinh tế xây dựng

Thông báo Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh chính quy năm 2017 các ngành dưới đây:

Đối với các chương trình nằm trong hợp tác của AUM Việt Nam với các Trường, Quý phụ huynh và sinh viên có thể làm thủ tục đăng ký trực tuyến tại Văn phòng của AUM Việt Nam tương đương với một điểm nhập học của Trường. Mọi khoản thu theo đúng quy định của Trường và thủ tục được hỗ trợ nhanh chóng.

Đối với các trường khác, AUM Việt Nam sẽ cung cấp thông tin tối đa và tư vấn tận tình cho Quý phụ huynh và sinh viên để có lựa chọn phù hợp nhất với nguyện vọng và điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Văn phòng tuyển sinh P101, Nhà B, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256