Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2016

Năm tuyển sinh: 
2016
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) A 27.5  
2 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) A 27.75  
3 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) A1 25.5  
4 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) A1 27.75  
5 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) C 25  
6 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) C 29.5  
7 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) D1 24  
8 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) D1 27  
9 D380101 Luật (Nam phía Bắc) A 27.25  
10 D380101 Luật (Nữ phía Bắc) A 28.5  
11 D380101 Luật (Nam phía Bắc) C 25.25  
12 D380101 Luật (Nữ phía Bắc) C 29.5  
13 D380101 Luật (Nam phía Bắc) D1 23  
14 D380101 Luật (Nữ phía Bắc) D1 26.75  
15 D380101 Luật (Nam phía Nam) A 25  
16 D380101 Luật (Nữ phía Nam) A 24.5  
17 D380101 Luật (Nam phía Nam) C 23.5  
18 D380101 Luật (Nữ phía Nam) C 26.5  
19 D380101 Luật (Nam phía Nam) D1 20  
20 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nam phía Bắc) D1 24.5  
21 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ phía Bắc) D1 28.75  
22 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nam phía Nam) D1 21  
23 D220204 Ngôn ngữ Trung (Nam phía Bắc) D1 24  
24 D220204 Ngôn ngữ Trung (Nữ phía Bắc) D1 26.75  
25 D220204 Ngôn ngữ Trung (Nam phía Nam) D1 21.25  

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860102 Điều tra trinh sát (Nam - A) A 27.5  
2 D860102 Điều tra trinh sát (Nam - A1) A1 26  
3 D860102 Điều tra trinh sát (Nam - C) C 24.5  
4 D860102 Điều tra trinh sát (Nam - D1) D1 24  
5 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ - A) A 28.5  
6 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ - A1) A1 27.75  
7 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ - C) C 28.5  
8 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ - D1) D1 27.25  
9 D380101 Luật (Nam - Bắc - A) A 26.75  
10 D380101 Luật (Nam - Bắc - C) C 24.75  
11 D380101 Luật (Nam - Bắc - D1) D1 23.5  
12 D380101 Luật (Nữ - Bắc - A) A 27.75  
13 D380101 Luật (Nữ - Bắc - C) C 28.75  
14 D380101 Luật (Nữ - Bắc - D1) D1 25.25  
15 D380101 Luật (Nam - phía Nam - A) A 24.5  
16 D380101 Luật (Nam - phía Nam - C) C 23  
17 D380101 Luật (Nam - phía Nam - D1) D1 20.5  
18 D380101 Luật (Nữ - phía Nam - A) A 26  
19 D380101 Luật (Nữ - phía Nam - C) C 27  
20 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nam - Bắc) D1 22.1  
21 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ - Bắc) D1 27.25  
22 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nam - Phía Nam) D1 15  
23 D220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ - Phía Nam) D1 23.57  
24 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) D1 15  
25 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) D1 23.2  

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2013

Chưa cập nhật

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 094 5353 298

Website: http://aum.edu.vn/

 

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn