Điểm chuẩn Trường Đại học Nội Vụ năm 2017

Năm tuyển sinh: 
2017
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Đại học Nội Vụ năm 2017

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52220342

Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội)

C00

25.75

 

2

52220342

Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội)

D01; C20 ; D15

22.75

 

3

52310201

Chính trị học ( Học tại Hà Nội)

C00

23

 

4

52310201

Chính trị học ( Học tại Hà Nội)

C19; C20; D66

20

 

5

52310205

Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội)

A00 ; D01

21.75

 

6

52310205

Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội)

A01

22.75

 

7

52310205

Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội)

C00

24.75

 

8

52310205D

Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam

C00

21.5

 

9

52310205D

Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam

A00;A01;D01

18.5

 

10

52320202

Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội)

A00

18.75

 

11

52320202

Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội)

C00

20.75

 

12

52320202

Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội)

D01 ; D14

17.75

 

13

52320303

Lưu trữ học( Học tại Hà Nội)

D01 ; D14; D15

16.5

 

14

52320303

Lưu trữ học( Học tại Hà Nội)

C00

19.5

 

15

52320303D

Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam

C00 ; D01 ; D14; D15

15.75

 

16

52340404

Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội)

C00

25

 

17

52340404

Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội)

A00;A01;D01

22

 

18

52340404D

Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam

C00

20.5

 

19

52340404D

Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam

A00;A01;D01

17.5

 

20

52340406

Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội)

D01;D14; D15

21.25

 

21

52340406

Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội)

C00

24.25

 

22

52340406D

Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam

D01 ; D14; D15

16.5

 

23

52340406D

Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam

C00

19.5

 

24

52380101

Luật ( Học tại Hà Nội)

C00

23.5

 

25

52380101

Luật ( Học tại Hà Nội)

A00; A01; D01

20.5

 

26

52380101D

Luật - Phân hiệu Quảng Nam

C00

16.75

 

27

52380101D

Luật - Phân hiệu Quảng Nam

A00; A01; D01

15.5

 

28

52480104

Hệ thống thông tin ( Học tại Hà Nội)

A00; A01; A16; D01

15.5

 

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 091 55 00 256

Website: http://aum.edu.vn/

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn