Điểm chuẩn Trường Đại học Quy Nhơn năm 2017

Năm tuyển sinh: 
2017
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2017

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52140114

Quản lý giáo dục

 

15.5

 

2

52140201

Giáo dục Mầm non

 

21.25

 

3

52140202

Giáo dục Tiểu học

 

24.25

 

4

52140205

Giáo dục Chính trị

 

21.5

 

5

52140206

Giáo dục Thể chất

 

18.5

 

6

52140209

Sư phạm Toán học

 

22.5

 

7

52140210

Sư phạm Tin học

 

15.5

 

8

52140211

Sư phạm Vật lý

 

19.25

 

9

52140212

Sư phạm Hoá học

 

21.25

 

10

52140213

Sư phạm Sinh học

 

17

 

11

52140217

Sư phạm Ngữ văn

 

23

 

12

52140218

Sư phạm Lịch sử

 

21.25

 

13

52140219

Sư phạm Địa lý

 

21.25

 

14

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

 

22.5

 

15

52220113

Việt Nam học

 

15.5

 

16

52220201

Ngôn ngữ Anh

 

15.5

 

17

52220310

Lịch sử

 

23.75

 

18

52220330

Văn học

 

15.5

 

19

52310101

Kinh tế

 

15.5

 

20

52310205

Quản lí nhà nước

 

15.5

 

21

52310403

Tâm lý học giáo dục

 

15.5

 

22

52340101

Quản trị kinh doanh

 

15.5

 

23

52340201

Tài chính - Ngân hàng

 

15.5

 

24

52340301

Kế loán

 

15.5

 

25

52380101

Luật

 

15.5

 

26

52420101

Sinh học

 

23

 

27

52440102

Vật lý học

 

20

 

28

52440112

Hoá học

 

21.25

 

29

52440217

Địa lý tự nhiên.

 

21

 

30

52460101

Toán học

 

22.5

 

31

52480201

Công nghệ thông tin

 

15.5

 

32

52510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

15.5

 

33

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

15.5

 

34

52520201

Kỹ thuật điện, điện tử

 

15.5

 

35

52520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

15.5

 

36

52620109

Nông học

 

15.5

 

37

52760101

Công tác xã hội

 

15.5

 

38

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

15.5

 

39

52850103

Quản lý đất đai

 

15.5

 

40

52140114

Quản lý giáo dục

 

18

Xét tuyển theo học bạ

41

52220113

Viêt Nam học

 

18

Xét tuyển theo học bạ

42

52220310

Lich sử

 

25

Xét tuyển theo học bạ

43

52220201

Ngôn ngữ Anh

 

18

Xét tuyển theo học bạ

44

52220330

Văn học

 

18

Xét tuyển theo học bạ

45

52310101

Kinh tế

 

18

Xét tuyển theo học bạ

46

52340301

Kế toán

 

18

Xét tuyển theo học bạ

47

52340101

Quản trị kinh doanh

 

18

Xét tuyển theo học bạ

48

52310403

Tâm lý học giáo dục

 

18

Xét tuyển theo học bạ

49

52760101

Công tác xã hội

 

18

Xét tuyển theo học bạ

50

52310205

Quản lý nhà nước

 

18

Xét tuyển theo học bạ

51

52440217

Địa lý tự nhiên

 

22

Xét tuyển theo học bạ

52

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

18

Xét tuyển theo học bạ

53

52850103

Quản lý đất đai

 

18

Xét tuyển theo học bạ

54

52420101

Sinh học

 

25

Xét tuyển theo học bạ

55

52620109

Nông học

 

18

Xét tuyển theo học bạ

56

52440102

Vật lý học

 

24

Xét tuyển theo học bạ

57

52440112

Hoá học

 

26

Xét tuyển theo học bạ

58

52460101

Toán học

 

25

Xét tuyển theo học bạ

59

52480201

Công nghệ thông tin

 

18

Xét tuyển theo học bạ

60

52510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

18

Xét tuyển theo học bạ

61

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

18

Xét tuyển theo học bạ

62

52520201

Kỹ thuật điện, điện từ

 

18

Xét tuyển theo học bạ

63

52520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

18

Xét tuyển theo học bạ

64

52340201

Tài chính - Ngân hàng

 

18

Xét tuyển theo học bạ

65

52380101

Luật

 

18

Xét tuyển theo học bạ

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 091 55 00 256

Website: http://aum.edu.vn/

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn