Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2016

Năm tuyển sinh: 
2016
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Các ngành đào tạo hệ Đại học:   ---  
2 D140201 Giáo duc Mầm non   29 Môn chính nhân 2
3 D140202 Giáo duc Tiểu hoc   19.5  
4 D140205 Giáo duc Chính tri   15  
5 D140209 Sư phạm Toán học   23.5 Môn chính nhân 2
6 D140211 Sư phạm Vât lý   20 Môn chính nhân 2
7 D140212 Sư phạm Hóa học   20 Môn chính nhân 2
8 D140213 Sư phạm Sinh học   20 Môn chính nhân 2
9 D140217 Sư phạm Ngữ văn   22.75 Môn chính nhân 2
10 D140218 Sư phạm Lịch sử   20 Môn chính nhân 2
11 D220201 Ngôn ngữ Anh   20 Môn chính nhân 2
12 D310501 Địa lý - Du lịch   15  
13 D340101 Quản trị kinh doanh   15  
14 D380101 Luât   15  
15 D480103 Kỹ thuât phần mềm   15  
16 D480201 Công nghệ thông tin   15  
17 D520201 Kỹ thuât Điện, điện tử   20 Môn chính nhân 2
18 D620116 Phát triển nông thôn   15  
19 D620201 Lâm nghiệp   15  
20 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường   15  
21 D140206 Giáo duc thể chât   20 Môn chính nhân 2
22   Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng:   ---  
23 C140201 Giáo duc Mầm non   23 Môn chính nhân 2
24 C140202 Giáo duc Tiểu hoc   21.5  
25 C220113 Văn hóa - Du lich   15.5  
26 C220201 Tiếng Anh   15.5  
27 C220204 Tiêng Trung Quốc   15.5  
28 C340101 Quản tri kinh doanh   15.5  
29 C340301 Kê toán   15.5  
30 C48020.1 Công nghệ thông tin   15.5  
31 C510103 Công nghệ kỹ thuât xây dựng   15.5  
32 C510301 Công nghệ kỹ thuât điện, điện tử   15.5  
33 C620105 Chăn nuôi   15.5  
34 C620201 Lâm nghiệp   15.5  
35 C620301 Nuôi trồng thủy sản   15.5  

Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C140217 Sư phạm Ngữ văn C; C1 12  
2 C140219 Sư phạm Địa lý A; C; D; C2 12  
3 C220113 Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) C 12  
4 C220201 Tiếng Anh C1; D 12  
5 C220204 Tiếng Trung Quốc A1; C; D 12  
6 C340101 Quản trị kinh doanh A;A1; D 12  
7 C340301 Kế toán A; A1; D 12  
8 C480201 Công nghệ thông tin A; A1 12  
9 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A; A1 12  
10 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A; A1 12  
11 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A; A1 12  
12 D140201 Giáo dục Mầm non M 18.56  
13 D140202 Giáo dục Tiểu học A; C; D 21.25  
14 D140205 Giáo dục Chính trị C 15  
15 D140209 Sư phạm Toán học A; A1 19.69  
16 D140211 Sư phạm Vật lý A; A1 16.69  
17 D140212 Sư phạm Hóa học A; B; M1 16.69  
18 D140213 Sư phạm Sinh học B; M2 15  
19 D140217 Sư phạm Ngữ văn C; C1 17.44  
20 D140218 Sư phạm Lịch sử C; C1 15  
21 D220201 Ngôn ngữ Anh D; M3 15  
22 D310501 Địa lý Du lịch A; C; D; M5 15  
23 D340101 Quản trị kinh doanh   15  
24 D380101 Luật A; A1; C; D 15  
25 D480103 Kỹ thuật phần mềm A; A1 15  
26 D480201 Công nghệ thông tin A; A1 15  
27 D520201 Kỹ thuật Điện, điện tử A; A1 15  
28 D620116 Phát triển nông thôn A; B; C; D 15  
29 D620201 Lâm nghiệp A; B; M2 15  
30 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A; B; M1; M5 15  
31 C140201 Giáo dục Mầm non M 12.75  
32 C140213 Sư phạm Sinh học B; M2 12  
33 C140212 Sư phạm Hóa học A; A3; B 12  
34 C140211 Sư phạm Vật lý A; A1 12  
35 C140209 Sư phạm Toán học A; A1 12  
36 C140202 Giáo dục Tiểu học A; C; D 16.5  
37 C620105 Chăn nuôi (ghép Thú y) B; A4 12  
38 C620201 Lâm nghiệp B; A4; M2 12  
39 C620301 Nuôi trồng thủy sản A; B; M2 12  

Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình năm 2013

Chưa cập nhật

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 094 5353 298

 

Website: http://aum.edu.vn/

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn