Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2016

Năm tuyển sinh: 
2016
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2016

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D840106101 Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Điều khiển tàu biến A; A1 24.83 Toán x2
2 D840106102 Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Vận hành khai thác mảy tàu thủy A; A1 23.75 Toán x2
3 D840106103 Khoa học hàng hải - Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy A; A1 21.25 Toán x2
4 D520201 - Kỳ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp A; A1 27.83 Toán x2
5 D520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông - Chuyên ngành: Điện tứ viễn thông A; A1 27.83 Toán x2
6 D520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp A; A1 27.83 Toán x2
7 D520122 Kỹ thuật tàu thủy - Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi A; A1 25.5 Toán x2
8 D520103 Kỹ thuật cơ khi - Chuyên ngành: Cơ giới hoá xép dỡ, Cơ khi ô lô, Máy xây dựng A; A1 28.42 Toán x2
9 D580205 Kỹ thuật xây dựng công irình giao thông - Chuyên ngành: Xây dựng công Irình thúy, Xây dựng cầu hầm, Xây dịmg đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công rrính giao Ihông, Xây dỉmg đường sắt - Metro A; A1 26.67 Toán x2
10 D58020I Kỹ thuật công trinh xây dựng - Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và cônụ nghiệp, Kỳ thuật kết cáu công trình, Kỹ Ihuậl nền móng và công trình ngầm A; A1 27.58 Toán x2
11 D480201 Công nghệ thông tin A; A1 27.5 Toán x2
12 D480102 Truyên thông và mạng máy tính A; A1 26.58 Toán x2
13 D840104 Kinh tế vận tài - Chuyên ngành: Kinh lé vận lái biền A; A1; D1 21  
14 D58030! Kinh tế xây đựng - Chuyên ngành: Kinh le xây dựng, Quàn lý Dir án xây dựng A; A1; D1 20.5  
15 D840101 Khai thác vận tái - Chuyên ngành: Quán trị logislic và vụn tải đa phương thức A; A1; D1 22  

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2013

Chưa cập nhật

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 094 5353 298

 

Website: http://aum.edu.vn/

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn