Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 2016

Năm tuyển sinh: 
2016
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2016

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D360708 Quan hệ công chúng AVD 29.5  
2 611 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế AVL 29  
3 611 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế AVT 29  
4 611 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế AVD 29  
5 610 Thông tin đối ngoại AVL 29  
6 610 Thông tin đối ngoại AVT 29  
7 610 Thông tin đối ngoại AVD 29.5  
8 D760101 Công tác xã hội VTL 20  
9 D760101 Công tác xã hội VTA 20.5  
10 D760101 Công tác xã hội VTD 21.25  
11 D310301 Xã hội học VTL 20.75  
12 D310301 Xã hội học VTA 20.75  
13 D310301 Xã hội học VTD 20.75  
14 D320401 Xuất bản VTL 21  
15 D320401 Xuất bản VTD 21.75  
16 D320401 Xuất bản VTA 21  
17 537 Khoa học quản lý nhà nước VTL 18  
18 537 Khoa học quản lý nhà nước VTA 18  
19 537 Khoa học quản lý nhà nước VTD 19.5  
20 536 Chinh sách công VTL 18  
21 536 Chinh sách công VTA 18  
22 536 Chinh sách công VTD 18  
23 535 Văn hóa phát triển VTL 18  
24 535 Văn hóa phát triển VTA 17.5  
25 535 Văn hóa phát triển VTD 18  
26 533 Tư tưởng Hồ Chi Minh VTL 18  
27 533 Tư tưởng Hồ Chi Minh VTA 17.5  
28 533 Tư tưởng Hồ Chi Minh VTD 18  
29 532 Quan lý xã hội VTL 18.5  
30 532 Quan lý xã hội VTA 19  
31 532 Quan lý xã hội VTD 21  
32 531 Chinh trị phát triển VTD; VTL 18  
33 531 Chinh trị phát triển VTA 17.5  
34 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTL 18  
35 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTA 17.5  
36 530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTD 18  
37 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước VTL 19  
38 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước VTA 18.5  
39 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước VTD 19  
40 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VTL 18  
41 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VTA 17.5  
42 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VTD 18  
43 527 Quản lý kinh tế VTL 21  
44 527 Quản lý kinh tế VTA 20.5  
45 527 Quản lý kinh tế VTD 22.5  
46 526 Kinh tế chính trị Mác - Lênin VTL 19  
47 526 Kinh tế chính trị Mác - Lênin VTA 18.5  
48 526 Kinh tế chính trị Mác - Lênin VTD 20.5  
49 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTL 18  
50 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTA 17.5  
51 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học VTD 18  
52 524 Triết học Mác - Lênin VTL 18  
53 524 Triết học Mác - Lênin VTA 17.5  
54 524 Triết học Mác - Lênin VTD 18  
55 D360708 Quan hệ công chúng AVT 29  
56 D360708 Quan hệ công chúng AVL 29  
57 D320110 Quảng cáo AVD 29  
58 D320110 Quảng cáo AVT 29  
59 D320110 Quảng cáo AVL 29  
60 D220201 Ngôn ngữ Anh AVD; AVT; AVL 29.5  
61 602 Báo in VNL 21.5  
62 602 Báo in VNA 20  
63 602 Báo in VNT 21  
64 603 Ảnh báo chí VNL 21  
65 603 Ảnh báo chí VNA 19  
66 603 Ảnh báo chí VNT 19.5  
67 604 Báo phát thanh VNL 21  
68 604 Báo phát thanh VNA; VNT 20  
69 605 Báo truyền hình VNL 23  
70 605 Báo truyền hình VNA; VNT 21.5  
71 606 Quay phim truyền hình VNL 19.5  
72 606 Quay phim truyền hình VNA; VNT 19  
73 607 Báo mạng điện tử VNL 22  
74 607 Báo mạng điện tử VNA; VNT 20.5  
75 608 Báo chí đa phương tiện VNA; VNT 22  
76 608 Báo chí đa phương tiện VNA; VNT 21  

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2013

Chưa cập nhật

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 094 5353 298

 

Website: http://aum.edu.vn/

AUM Việt Nam có chức năng tương đương Văn phòng tuyển sinh của các trường liên kết, nhằm tạo điều kiện cho Học viên có thể làm thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của Trường.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn