TIN TUYỂN SINH

(Bấm và giữa phím Ctrl để chọn nhiều Trường)

CĐ Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh ngành Công nghệ KT Môi trường 2017

CĐ Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên)

Đại học Văn Hiến tuyển sinh ngành Xã hội học 2017

Đại học Văn Hiến tuyển sinh 2017 ngành Xã hội học, Xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc trong 2 học kỳ (lớp 12) theo kết quả học tập THPT đạt từ 18 điểm đối với bậc Đại học. Đối với bậc Cao đẳng chỉ cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp

CĐ Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 2017

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2016 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên.)

Đại học Văn Hiến tuyển sinh ngành Quản trị khách sạn 2017

Đại học Văn Hiến tuyển sinh 2016 ngành Quản trị khách sạn, Xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc trong 2 học kỳ (lớp 12) theo kết quả học tập THPT đạt từ 18 điểm đối với bậc Đại học. Đối với bậc Cao đẳng chỉ cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Đại học ngành Ngôn ngữ Pháp 2017

Đại học Quốc tế hồng bàng tuyển sinh 2017 ngành Ngôn ngữ pháp hệ chính quy, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2015 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ ...

Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh ngành Điều dưỡng 2017

Đại học Quốc tế hồng bàng tuyển sinh 2017 ngành Điều dưỡng hệ chính quy, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2016 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy.

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh 2017

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Quản trị kinh doanh hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên.)

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh ngành Dược sĩ cao đẳng 2017

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Dược học hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên.)

Trang