TIN TUYỂN SINH

(Bấm và giữa phím Ctrl để chọn nhiều Trường)

CĐ Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 2017

Cao đẳng Đại Việt - Sài Gòn tuyển sinh 2017 ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 có cộng điểm trung bình ưu tiên đạt 5.0 trở lên.)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân tuyển sinh ngành Điện - Điện tử 2017

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân tuyển sinh 2017 ngành Điện - Điện tử. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2017 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Cao đẳng chính quy

CĐ Công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân tuyển sinh ngành Kế toán 2017

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân tuyển sinh 2017 ngành Kế toán. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2015 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12...

Trang