TIN TUYỂN SINH

(Bấm và giữa phím Ctrl để chọn nhiều Trường)

Đại học Thành Tây tuyển sinh ngành Khoa học máy tính 2017

Đại học Thành Tây tuyển sinh 2017 ngành Khoa học máy tính hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2015 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12 (2 học kỳ) đạt từ ...

Đại học Thành Tây tuyển sinh ngành kỹ thuật công trình xây dựng 2017

Đại học Thành Tây tuyển sinh 2017 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2015 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12 (2 học kỳ) đạt từ ...

Đại học Đông Đô tuyển sinh ngành Thông tin học 2017

Đại học Đông Đô tuyển sinh 2017 ngành Tông tin học, Chuyên ngành: Quản trị thông tin, thông tin thư viện hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) dựa trên kết quả học tập năm lớp 12. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12 (2 học kỳ) đạt từ ...

Đại học Quốc tế hồng bàng tuyển sinh ngành Quan hệ Quốc tế 2017

Đại học Quốc tế hồng bàng tuyển sinh 2017 ngành Quan hệ quốc tế hệ chính quy, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2014 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy.

Trang