TIN TUYỂN SINH

(Bấm và giữa phím Ctrl để chọn nhiều Trường)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân tuyển sinh ngành Kế toán 2017

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân tuyển sinh 2017 ngành Kế toán. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2015 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12...

Đại học Thành Tây tuyển sinh ngành Khoa học máy tính 2017

Đại học Thành Tây tuyển sinh 2017 ngành Khoa học máy tính hệ chính quy. Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2015 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy. Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12 (2 học kỳ) đạt từ ...

Trang