Nhảy đến nội dung

Học đại học trực tuyến: Được gì và mất gì?

Học đại học trực tuyến: Được gì và mất gì? Có thể vừa học vừa làm, tiếp cận kiến thức thực tế, song giáo dục trực tuyến cũng có những khuyết điểm của riêng nó

Học đại học trực tuyến – Elearning Đại học Mở Hà Nội

ELearning (EHOU) là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Đại học Mở Hà Nội. Hệ thống sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho học viên của các ngành đào tạo.

Subscribe to học đại học từ xa