TIN TỨC

Giải pháp nhanh nhất giúp nâng cao trình độ công nghệ thông tin và mở ra cơ hội thăng tiến

Học công nghệ thông tin online từ các trường đại học

Tiết kiệm thời gian, có thể vừa học vừa làm giúp bạn nâng cao trình độ chuyên môn và nhanh chóng tiếp cận kiến thức Công nghệ thông tin là những ưu điểm vượt trội của các giải pháp như học công nghệ thông tin online, tham gia các khóa học ngắn hạn.

Covid 19 và thất nghiệp-Lời cảnh tỉnh cho những ai còn ngủ mơ trong thế giới an toàn

Học đại học Online thời Covid

Hơn 81 triệu việc làm biến mất tạm thời và tỷ lệ thất nghiệp tăng hơn 5,2% do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đó là con số thống kê của Báo cáo Triển Vọng Việc làm và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương 2020

Trang