Nhảy đến nội dung

Chủ động đăng ký Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN để tăng cơ hội việc làm

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 đang được coi là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện các nền kinh tế Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. AEC ra đời sẽ hòa trộn nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của một khu vực có dân số 600 triệu người và GDP hàng năm khoảng 2.500 tỷ USD. Theo đó, bên cạnh dòng hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư, vốn, nguồn lao động di chuyển tự do giữa các nước ASEAN là nguồn lao động có kỹ năng. Một thị trường lao động nói chung và một phân khúc thị trường lao động có trình độ cao, lao động có kỹ năng sẽ nhanh chóng được hình thành trong AEC. Việt Nam là một thành viên của ASEAN cho nên việc lao động di chuyển giữa các nước thành viên trong đó có Việt Nam là tất yếu và cũng là cơ hội để quá trình hội nhập và cạnh tranh trên phân khúc thị trường lao động có kỹ năng. 

Một kỹ sư muốn dịch chuyển giữa các quốc gia trong khối kinh tế ASEAN thì cần phải đăng ký với Uỷ ban Điều phối kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPECC). Việc chủ động tiếp cận và đăng ký với ACPECC sẽ giúp các bạn nắm bắt được thêm nhiều cơ hội việc làm trong 10 quốc gia Đông Nam Á.

 

Vậy làm thế  nào để kỹ sư đăng ký danh sách trong ACPECC? AUM Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn những yêu cầu và quy trình đăng ký để trở thành Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPE).

Uỷ ban Điều phối kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee - ACPECC) được thành lập như một ủy ban giám sát ở cấp khu vực và bao gồm một đại diện được bổ nhiệm từ mỗi  ban Giám sát (MC) của các nước thành viên ASEAN tham gia ACPECC. ACPECC có quyền trao và thu hồi các danh hiệu của Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPE). Tại Việt Nam Ủy ban giám sát (MC) do Bộ Xây dựng thành lập được gọi tắt là VNMC

Ủy ban Giám sát của Việt Nam (VNMC)

- VNMC được Bộ Xây dựng thành lập, là một cơ quan có đủ năng lực để thay mặt Bộ Xây dựng thực thi các chức năng phát triển, xử lý và duy trì ACPER tại Việt Nam.

- VNMC bao gồm một cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch uỷ ban và các thành viên khác do Bộ Xây dựng bổ nhiệm theo đề cử của các cơ quan và tổ chức nghề nghiệp thích hợp. Danh sách các thành viên của VNMC được nêu tại Phụ lục 1.

- Địa chỉ liên hệ:

Uỷ ban Giám sát, Thư ký uỷ ban

53 Nguyễn Du

Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84) 43 9433109

Fax: (84) 43 8227593

e-mail: mcvietnam@moc.gov.vn

Các yêu cầu để được đăng bạ là Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPE)

1. Một kỹ sư chuyên nghiệp hoặc người hành nghề đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm thực tế

2. Hoàn thành một chương trình đào tạo kỹ thuật được công nhận hoặc thừa nhận

3. Đủ tư cách để hành nghề độc lập

4. Đạt được tối thiểu 7 năm kinh nghiệm thực tế kể từ khi tốt nghiệp

5. Có ít nhất 2 năm giữ trọng trách trong các công việc kỹ thuật quan trọng

6. Duy trì việc Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD)

7. Tuân thủ quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử nghề nghiệp

8. Lưu trữ hồ sơ để phục vụ mục đích giám sát lẫn nhau

Quy trình đăng bạ

1. Hồ sơ xin đăng bạ phải được lập theo mẫu đã quy định tại quyết định số: 820/QĐ-BXDcủa Bộ Xây Dựng về Ban hành quy chế đánh giá đối với Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN-Phụ lục 3 hoặc Phụ lục 4 và nộp lên VNMC. Loại giấy tờ phải nộp, phí đăng bạ lần đầu, phí gia hạn, và nơi nộp hồ sơ được ghi ở mẫu đơn.

2. VNMC sẽ thành lập các Hội đồng đánh giá để xem xét và đánh giá hồ sơ xin đăng bạ.

3. Những người xin đăng bạ sẽ được thông báo về quyết định của VNMC bằng văn bản.

4. Người xin đăng bạ được chấp thuận sẽ được cấp một Chứng chỉ đăng bạ. Thời hạn đăng bạ là 1 năm kể từ ngày đăng bạ. Việc gia hạn đăng bạ phải được thực hiện hàng năm, kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ đăng bạ lần đầu.

 

Tải về: Quyết định ban hàng quy chế đánh giá đối với kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Đăng ký Tư vấn chọn ngànhTư vấn chọn trường: Hotline 0945353289

Không