Nhảy đến nội dung

Điểm chuẩn một số trường top đầu năm 2019 so với năm 2018

Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn, phần lớn đều tăng so với dự báo và so với năm 2018. Dưới đây là infography thể hiện về mức điểm chuẩn các trường so với năm 2018, mời các quý phụ huynh và học sinh cùng xem tham khảo nhé.

Không