Nhảy đến nội dung

Học ĐH Bách khoa Hà Nội có dễ xin việc?

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 tháng.

Vị trí làm việc của sinh viên Đại học Bách Khoa

Số liệu khảo sát do Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên của trường thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017.

Theo công bố này, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm là 91%, 4% học tiếp và 5% chưa có việc làm.

Mức lương trung bình đạt 8,2 triệu đồng/tháng. Phổ lương từ 3 triệu đồng/tháng (Cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu..) - 60 triệu đồng/tháng (công ty nước ngoài…).

Tỷ lệ việc làm của sinh viên Đại học Bách Khoa

Công việc hiện tại theo ngành được đào tạo: 91% được làm đúng ngành, còn lại 9% làm trái ngành.

Vị trí việc làm của sinh viên theo thông kê cụ thể: 47% là kỹ sư thiết kế, phát triển; 11% là kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trì; 6% là tư vấn, quản lý dự án; 11% là quản lý sản xuất/sản phẩm; 6% là kinh doanh, bán hàng kỹ thuật; 6% giảng dạy nghiên cứu và 13% làm các công việc khác.

Tỷ lệ phân bố việc làm của sinh viên theo nơi công tác: Tập đoàn kinh tế (9%); viện nghiên cứu (6%); doanh nghiệp tự thành lập (2%); doanh nghiệp tư nhân (42%); trường ĐH, CĐ (4%); 100% vốn nước ngoài (28%); hành chính nhà nước (8%); khác (1%).

Trên cơ sở tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp sẽ giúp các trường xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu đào tạo, điều chỉnh, cập nhật nội dung chương trình đào tạo, đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động. 

Với những số liệu trên có thể nói tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm của Đại học Bách khoa là khá cao so với mặt bằng chung của giáo dục Đại học tại Việt Nam. 

Đăng ký tư vấn chọn ngànhtư vấn chọn trường đại học phù hợp với ngành Quan hệ công chúng miễn phí tại đây! Hotline: 091 5500 256

Không