Nhảy đến nội dung

Học Luật kinh tế ở đâu? Danh sách các trường Đại học Đào tạo Luật kinh tế

Việt Nam đang hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu... Luật kinh tế trở thành một ngành nghề quan trọng, gắn liền với việc định hướng, dẫn dắt và đảm bảo cho xã hội môi trường kinh doanh công bằng, lý tưởng.

Học Luật kinh tế ở đâu? Danh sách các trường ĐH Đào tạo Luật kinh tế

Luật kinh tế là gì?

Luật kinh tế là ngành nghiên cứu và vận dụng những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế. Học ngành này, sinh viên được đào tạo kiến thức về pháp luật, thực tiễn pháp luật trong kinh doanh cũng như khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong hoạt động kinh doanh đối với nền kinh tế Việt Nam.

Danh sách các trường đào tạo ngành Luật kinh tế năm 2016 ở Hà Nội

1. ĐH Kinh tế Quốc dân

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Kinh tế Quốc dân tại đây

2. ĐH Luật Hà Nội

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Luật Hà Nội tại đây

3. ĐH Đại Nam

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Đại Nam tại đây

4. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại đây

5. Viện Đại học Mở Hà Nội

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường Viện Đại học Mở Hà Nội tại đây

6. ĐH Thương mại

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Thương mại tại đây

7. ĐH Ngoại thương

 Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Ngoại thương tại đây

8. ĐH Quốc gia Hà Nội.

Xem thêm tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế trường ĐH Quốc gia tại đây

 Để được tư vấn hướng nghiệp chi tiết về ngành Luật kinh tế và các trường đào tạo ngành Luật kinh tế, bạn có thể liên hệ số Hotline của AUM Việt nam: 091 5500 256, email: contact@aum.edu.vn hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.

Không