Nhảy đến nội dung

Những câu hỏi về chương trình học E-learning Viện Đại học Mở

     Hệ đào tạo từ xa đã và đang mở ra cơ hội học tập, nâng cao kiến thức cho tất cả những ai có đam mê học tập với phương pháp học hiện đại và linh động. Chương trình của hệ từ xa Viện Đại học Mở có mở rộng tuyển sinh với các bạn tốt nghiệp TCCN, TCN, CĐCN và CĐN. Cùng với các cải tiến, cập nhật mới trong chương trình, hệ đào tạo từ xa của Viện Đại học Mở đã, đang và sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu nâng cao tri thức của mọi người và nhu cầu thực tế của xã hội

Câu 1 : Chương trình E-learning đào tạo theo quy định, quy chế nào?

         Chương trình đào tạo hoạt động theo :

          + Quy chế về tổ chức đào tạo  kiểm tra, thi , cấp chứng chỉ văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo từ xa ban hành theo Quyết định số 40/2003/QĐ-BGDĐT ngày 08/08/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

          + Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo đại học hệ từ xa theo Quyết định số 288/QĐ-ĐHM ngày 31/03/2013 của Viện Đại học Mở.

Câu 2: Hình thức tuyển sinh đại học từ xa theo phương thức E-learning?

        Hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo hồ sơ đăng kí ( không thi tuyển )

Câu 3 : Viện Đại học Mở là trường dân lập, công lập hay bán công?

        Viện Đại học Mở là trường công lập được thành lập ngày 3/11/1993 theo Quyết định của thủ tướng chính phủ.

Câu 4: Sinh viên được nhận bằng gì khi ra trường?

       Khi tốt nghiệp, Sinh viên sẽ được sinh viên được nhận bằng Cử nhân hoặc Kỹ sư hệ từ xa của Viện Đại học Mở.

Và theo thông tư  05/2012 /TT-BNV ngày 24/10/2012  quy định về tuyển dụng , sử dụng và quản lý công chức , tại khoản 3 điều 1 có nêu: “….Khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức , cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng chứng chỉ…”.

Câu 6: Thời gian học theo hệ thống tín chỉ được quy định như thế nào?

       Theo điều 24 của quy định về tổ chức-quản lý đào tạo từ xa của VĐHMHN thời gian đào tạo tối thiểu như sau:

- Tốt nghiệp PTTH, TCCN, THCN tương đương 4 đến 4,5 năm.

- Tốt nghiệp TCCN cùng ngành và cao đẳng khác ngành là 3 năm.

- Tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành là 2 năm.

- Tốt nghiệp đại học trở lên là 1,5 năm.

Không