Nhảy đến nội dung

Phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh 2019

Điểm mới trong phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 2019 là tăng 20% chỉ tiêu so với năm ngoái, với tổng 3.000 chỉ tiêu và không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ.

Phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 2019 như sau:

Theo đó, phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 2019 sẽ xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi của thí sinh trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên phạm vi cả nước. Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển.

Các ngành đào tạo chính qui trường xét tuyển riêng theo từng ngành, có chỉ tiêu và điểm trúng tuyển riêng. Các ngành thuộc chương trình chất lượng cao được xét tuyển chung, cùng chỉ tiêu và điểm chuẩn.

Phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh 2019

Phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh 2019

Theo đề án tuyển sinh năm 2019, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh quy định điều kiện nhận hồ sơ gồm: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Trong đó, người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, trong phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 2019 cũng qui định, thí sinh phải có kết quả điểm thi Trung học phổ thông quốc gia theo các tổ hợp môn đăng kí xét tuyển đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường công bố.

Không