Nhảy đến nội dung

Phương án tuyển sinh Đại học Y Dược Hồ Chí Minh năm 2019

Phương án tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phồ Hồ Chí Minh năm 2019 được thực hiện theo 3 phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét tuyển từ kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019.

Theo đó, trường xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2019 và các yêu cầu do Hội đồng tuyển sinh nhà trường quy định (không quá 5% chỉ tiêu của từng ngành).

Xét tuyển kết hợp (đối với ngành Y khoa và Dược học) với điều kiện: Thí sinh phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển và đạt IELTS 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT 60 trở lên (khoảng 25% chỉ tiêu của từng ngành). Đơn vị cấp chứng chỉ: TOEFL iBT: Educational Testing Service (ETS); IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).

Phương án tuyển sinh Đại học Y Dược Hồ Chí Minh năm 2019

Với phương thức này, thí sinh chỉ được chọn một nguyện vọng (chọn ngành Y khoa hay Dược học) để đăng ký.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 đối với tất cả các ngành. Không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông để tuyển sinh.

Chỉ tiêu sẽ được xác định theo từng ngành, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (bao gồm số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh các trường dự bị đại học được giao về trường), số sinh viên trúng tuyển phương thức xét tuyển kết hợp.

Điều đáng lưu ý là, năm 2019 thí sinh có thể đăng ký cả ba phương thức xét tuyển vào Trường ĐH Y dược Thành phồ Hồ Chí Minh.

Không