Nhảy đến nội dung

Thực trạng tự chủ đại học ở Việt Nam

Thực trạng tự chủ đại học ở Việt Nam 

Cử nhân Đại học

Việt nam chúng ta đã có Luật Giáo dục Đại học năm 2010, với quy định về quyền tự chủ cho các đại học.  Trong khái niệm này, chưa có một nội hàm cụ thể thế nào là tự chủ, tự chủ thì sẽ được làm gì, và không được làm gì… trong hơn 5 năm qua.

Từ năm học 2006 – 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương “cởi trói” cho các trường đại học về tuyển sinh,tổ chức nhân sự, cấp phát văn bằng, mở ngành nghề, chương trình đào tạo, liên thông, học phí, tự chủ tài chính, hợp tác quốc tế…. 

Nhân tố cạnh tranh trong hội nhập khi Việt Nam gia nhập WTO được thể hiện ở nhiều lãnh vực trong đó có giáo dục. Giáo dục đại học được nhắc đến nhiều nhất với xu thế tự chủ đòi hỏi cần phải nhanh chóng đổi mới cơ chế để tạo sự phát triển hội nhập với khu vực và thế giới nhưng thực tế thời gian qua giáo dục đại học vẫn chưa thoát khỏi cơ chế “xin – cho”, từ chương trình đào tạo, ngành nghề, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính,...

Việc triển khai tự chủ đại học đã được thực hiện thí điểm giai đoạn 2014 – 2017 ở 4 trường đại học trực thuộc Bộ như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội và về sau mở rộng thêm ở các trường như :  Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Viện Đại học Mở Hà Nội,  Đại học Tôn Đức Thắng,  Đại học Tài chính – Marketting…có thể xem là những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam.  

Quyền tự chủ của trường đại học càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng cao.

Ở đây trách nhiệm xã hội không phải chỉ là những cam kết trên văn bản mà là trách nhiệm của nhà trường đối với sinh viên, cha mẹ sinh viên, người sử dụng lao động, công chúng và xã hội đón nhận những sản phẩm mà nhà trường đào tạo nên. Kết luận nêu lên phải chăng quyền tự chủ đại học là quyền đương nhiên của tất cả các cơ sở giáo dục đại học ?

Trong bối cảnh sa sút chất lượng và tham nhũng giáo dục lan tràn, người dân nhìn vấn đề tự chủ của các trường với ít nhiều e ngại hay nghi hoặc, và họ có lý bởi vì tự chủ nếu không gắn với một cơ chế giải trình trách nhiệm chặt chẽ trước xã hội thì không hứa hẹn dẫn đến điều gì tốt đẹp.

Quyền tự chủ đại học ở Việt Nam thời gian qua được bàn đến với yêu cầu quyền tự chủ của nhà trường không thể trao cho một cá nhân (Hiệu trưởng) mà phải trao cho một Hội đồng trường mà thành viên là những đại diện tiêu biểu của nhà trường và xã hội. 

Thực trạng ở nước ta hiện nay vai trò của Hội đồng trường trong các trường đại học ( công lập) chưa thật sự phát huy hết tác dụng là cơ quan quyền lực cao nhất có chức năng quyết định những vấn đề chiến lược của nhà trường và chưa có cơ chế kiểm tra độc lập đối với ban giám hiệu và hiệu trưởng. 

Việc thành lập Hội đồng trường hầu như do ban giám hiệu (Hiệu trưởng) đề xuất để thông qua theo đúng các trình tự quy định và có khi chỉ là hình thức “đối phó” với sự kiểm tra của các cơ quan chủ quản.  

Hội đồng quản trị của các trường đại học ngoài công lập đa số là các thành viên góp vốn xây dựng nhà trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người góp vốn nhiều nhất và có vai trò quan trọng trong những hoạt động của nhà trường. 

Với xu hướng tự chủ đại học trên thế giới ngày càng mở rộng và thực trạng tự chủ đại học tại Việt Nam thì vấn đề cấp thiết hiện nay là phải có những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các cơ sở đại học trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào WTO và  việc quản trị đại học cần phải có những cải cách thực sự hơn nữa. 

Không