Nhảy đến nội dung

Tư vấn chọn trường đại học khối A1: Danh sách trường đại học tuyển sinh khối A1

Tư vấn chọn trường đại học khối A1: Khối A1 là gì? Khối A1 gồm những môn thi gì? Khối A1 gồm những ngành gì? Các trường đại học tuyển sinh theo khối A1 tại Việt Nam?...

Tư vấn chọn trường đại học khối A1

Khối A1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng thi từ năm 2012. Tính đến nay, đã có nhiều ngành học mới của nhiều trường đại học tuyển sinh theo khối A1. Khối A1 gồm các môn thi Toán, Vật Lý, Ngoại Ngữ. Dưới đây là danh sách các ngành đào tạo tuyển sinh theo khối A1 và các trường đại học tuyển sinh theo khối A1 đã được Tư vấn tuyển sinh AUM Việt Nam tổng hợp lại.

Tư vấn chọn ngành: Danh sách các ngành tuyển sinh khối A1:

Danh sách các ngành tuyển sinh khối A1

Danh sách các ngành tuyển sinh khối A1

Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối A1 tại Hà Nội:

 • Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
 • Học Viện An Ninh Nhân Dân
 • Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Học Viện Ngoại Giao
 • Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Học Viện Tài Chính
 • Đại Học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội
 • Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
 • Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Đại Học Điện Lực
 • Đại Học Hà Nội
 • Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )
 • Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối A1 tại Hồ Chí Minh:

 • Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học An Ninh Nhân Dân
 • Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
 • Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
 • Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Tài Chính marketing
 • Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Sư Phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Sài Gòn
 • Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Hoa Sen
 • Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Không