Nhảy đến nội dung

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Ký hiệu (mãLogo trường đại học đại nam) trường Đại học Đại Nam: DNU

 

 

Logo trường Đại học Đại Nam

Tên giao dịch quốc tế: Dai Nam University

Địa chỉ Đại học Đại Nam: 

  • Cơ sở 1: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
  • Cơ sở 2: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tầm nhìn đến năm 2020, Trường Đại học Đại Nam sẽ đứng trong Top 20 của các Trường Đại học Việt Nam được xã hội tín nhiệm cao nhất về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, là trường Đại học đào tạo đa ngành, đa cấp độ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững của Việt Nam .

Sứ mệnh của trường Đại học Đại Nam là đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội - Nhân văn; Dược học và Ngoại ngữ nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Khẩu hiệu thành công: "HỌC ĐỂ THAY ĐỔI"

Các điểm khác biệt khi bạn chọn học tập tại trường Đại học Đại Nam:

  • Chương trình đào tạo chuyên môn của Đại học Đại Nam gắn liền với thực tiễn
  • Trình độ Tiếng Anh đạt tiêu chuẩn giúp sinh viên có khả năng làm việc tốt trong môi trường quốc tế
  • Thuần thục các kỹ năng làm việc ở các doanh nghiệp và tổ chức: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng lãnh đạo...
  • Các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt các câu lạc bộ để sinh viên tăng khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ bạn bè và xã hội.
  • Tạo cơ hội cho sinh viên tập làm nghiên cứu khoa học, giao lưu với sinh viên quốc tế để mở rộng tầm nhìn.

Thông báo Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh đại học chính quy tất cả các chuyên ngành dưới đây:

Subscribe to Đại học Đại Nam