Nhảy đến nội dung

ĐẠI HỌC THÀNH TÂY TUYỂN SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

   Theo 2 phương thức như sau:

+ Phương thức 1: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh)

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (dành 60% chỉ tiêu tuyển sinh) cụ thể như sau:

 *Điều kiện: Tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm được xếp từ  loại khá trở lên.

- Học phí :

   Ngành Điều dưỡng : 1.400.000đ/tháng.


Ngành Điều Dưỡng là gì?

Điều Dưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh và sang thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người; tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh và sang thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người; tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Chương trình đào tạo Đại học Điều dưỡng Hà Nội

- Đại học Điều dưỡng hệ chính qui (4 năm).

- Đại học Điều dưỡng hệ liên thông từ trình độ Cao đẳng (1,5 năm).

- Đại học Điều dưỡng hệ liên thông từ trình độ Trung cấp (2,5 năm).

- Đại học điều dưỡng hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ Trung cấp (3 năm)

- Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính qui (3 năm).

- Đào tạo liên tục nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn:

+ Đào tạo chuyển đổi y sĩ sang Điều dưỡng Trung câp (3 tháng)

                 + Quản lý điều dưỡng (2,5 tháng)

                 + Tiêm an toàn (3 ngày)

                 + Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS (2 tuần)

                 + Nghiên cứu điều dưỡng (1 tuần)

- Đào tạo xuất khẩu ra nước ngoài theo các hợp đồng liên kết đào tạo.

Học Diều dưỡng ra làm gì?

Người điều dưỡng sau khi được công nhận có chức năng hành nghề có thể làm việc độc lập hoặc phối hợp với các thành phần khác trong hệ thống y tế để làm việc tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường điều dưỡng, trung tâm điều dưỡng, trạm y tế, và các cơ sở y tế tư nhân có tư cách pháp nhân.

Hồ sơ đăng ký
Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)
Bản sao kết quả học tập (công chứng)
Bản sao Giấy khai sinh
6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận
2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận
Kết thúc nhận hồ sơ