Nhảy đến nội dung
Năm tuyển sinh
2016
Xét tuyển
Điểm

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây năm 2016

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C720501 Điêu dưỡng B 12  
2 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A; A1 12  
3 C220201 Ngôn ngữ Anh A1; D 12  
4 C340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D 12  
5 C340301 Kế toán A; A1; D 12  
6 D850103 Quản lí đất đai A; A1; B; D 15  
7 D720401 Dược học A; B 15  
8 D720501 Điêu dưỡng B 15  
9 D220201 Ngôn ngữ Anh A1; D 15  
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D 15  
11 D340301 Kế toán A; A1; D 15  
12 D340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D 15  
13 D420201 Công nghệ sinh học A; B 15  
14 D620201 Lâm nghiệp A; A1; B 15  
15 D510206 Công nghệ kĩ thuật nhiệt A; A1 15  
16 D580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1 15  
17 D480101 Khoa học máy tính A; A1; D 15  
18 D440301 Khoa học môi trường A; A1; B; D 15  
19 C900107 Dược A; B 12  

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây năm 2013

Chưa cập nhật

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 094 5353 298

 

Website: http://aum.edu.vn/