Nhảy đến nội dung
Năm tuyển sinh
2017
Xét tuyển
Học bạ

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây năm 2017

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52220201

Ngôn ngữ Anh

D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

2

52340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

3

52340201

Tài chính – Ngân hàng

A00; A01; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

4

52340301

Kế toán

A00; A01; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

5

52340406

Quản trị văn phòng

A00; A01; C00; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

6

52340404

Quản trị nhân lực

A00; A01; C00; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

7

52380107

Luật kinh tế

A00; A01; C00; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

8

52420201

Công nghệ sinh học

A00; A001; B00

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

9

52440301

Khoa học môi trường

A00; A01; B00; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

10

52480101

Khoa học máy tính

A00; A01; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

11

52510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00; A01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

12

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00; A01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

13

52620201

Lâm nghiệp

A00; A01; B00

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

14

52720401

Dược học

A00; B00. D07. D08

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

15

52720501

Điều dưỡng

A00; B00; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

16

52850103

Quản lý đất đai

A00; A01; B00; D01

15.5

Xét học bạ trung bình môn 6 diểm

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây năm 2016

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52850103

Quản lý đất đai

A00; A01; B00; D01

15

 

2

52720501

Điều dưỡng

A00; B00; D01

15

 

3

52720401

Dược học

A00; B00. D07. D08

15

 

4

52620201

Lâm nghiệp

A00; A01; B00

15

 

5

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00; A01

15

 

6

52510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00; A01

15

 

7

52480101

Khoa học máy tính

A00; A01; D01

15

 

8

52440301

Khoa học môi trường

A00; A01; B00; D01

15

 

9

52420201

Công nghệ sinh học

A00; A001; B00

15

 

10

52380107

Luật kinh tế

A00; A01; C00; D01

15

 

11

52340404

Quản trị nhân lực

A00; A01; C00; D01

15

 

12

52340406

Quản trị văn phòng

A00; A01; C00; D01

15

 

13

52340301

Kế toán

A00; A01; D01

15

 

14

52340201

Tài chính – Ngân hàng

A00; A01; D01

15

 

15

52340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01

15

 

16

52220201

Ngôn ngữ Anh

D01

15

 

AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinhtư vấn hướng nghiệp !

Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 091 55 00 256

Website: http://aum.edu.vn/