Nhảy đến nội dung

Học viện tài chính tuyển sinh văn bằng hai kế toán 2018TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 

Tên ngành:  Kế toán - Mã ngành: D510406 

 

 

Học viện Tài chính tuyển sinh văn bằng hai toàn quốc Ngành Kế toán  

Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ 01/04/2018 đến 01/05/2018 

Địa điểm nhận hồ sơ: Đăng ký tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại tin tuyển sinh này, ghi rõ nguyện vọng và nộp hồ sơ tại văn phòng liên kết tuyển sinh Trung cấp Thái Nguyên Số 03, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ. 

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 

Đôi nét về ngành Kế toán Học viện Tài chinh 

Khoa kế toán Học viện tài chính 

Hiện tại, Khoa kế toán quản lý và đào tạo hai chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp và kiểm toán, được cơ cấu thành 4 bộ môn 

+ Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán: 

- Nguyên lý kế toán 

- Kế toán thương mại và dịch vụ 

+ Bộ môn Kế toán Tài chính 

- Kế toán tài chính 1 

- Kế toán tài chính 2 

- Kế toán tài chính 3 

- Kế toán tài chính ( Giảng bằng tiếng Anh) 

- Chuẩn mực kế toán quốc tế 

- Đại cương kế toán tập đoàn 

+ Bộ môn Kế toán Quản trị 

- Kế toán quản trị 1 

- Kế toán quản trị 2 

- Kế toán tài chính 4

 - Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

- Kế toán xây lắp 

- Kế toán công ty chứng khoán 

+ Bộ môn Kiểm toán 

- Kiểm toán căn bản 

- Kiểm toán báo cáo tài chính 

- Kiểm toán 1 

- Kiểm toán 2 

- Kiểm toán 3 

- Kiểm toán ( Giảng bằng tiếng Anh) 

- Tổ chức công tác kiểm toán 

- Kiểm toán ngân sách và quyết toán vốn đầu tư 

Trong thời gian tới, Khoa sẽ mở thêm một số chương trình đào tạo chất lượng cao, một số ngành học đang có nhu cầu cao theo yêu cầu của xã hội và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoa sẽ phối hợp cùng với Học viện tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo cao học và chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành kế toán, kiểm toán, hướng tới mục tiêu trở thành một trong các địa chỉ đào tạo uy tín hàng đầu, cung ứng nhân lực ngành kế toán, kiểm toán có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Học kế toán ra trường bạn có thể làm gì? 

Người học ngành Kế toán tại Học viện Tài chính có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm. Tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận các vị trí như : 

· Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính; 
· Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ; 
·  Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;  
·  Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế… 

Với các công việc trên, sinh viên ngành Kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại: 

· Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm; 

· Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện; 

· Các cơ quan quản lý nhà nước : bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư; 

· Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán

Xem thêm: Học kế toán có dễ tìm việc

 

Hồ sơ đăng ký
Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý
Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)
Bản sao kết quả học tập (công chứng)
Bản sao Giấy khai sinh
6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận
Kết thúc nhận hồ sơ