Nhảy đến nội dung

 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 Ký hiệu (mã) trường Học viện Tài chính: HTC

 

 

Logo Học viện Tài chính

Tên giao dịch quốc tế: Academy of Finance 

Địa chỉ liên hệ Học viện Tài chính:

  • Số 1- Lê Văn Hiến- P. Đức Thắng-Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Học viện Tài chính được thành lập theo quyết định số 120/2001 của Thủ tướng chính phủ,trên cơ sở sáp nhập trường Đại học Tài chính.

 Học viện Tài chính tiền thân chính là Trường cán bộ Tài chính - Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập vào năm 1963 đến năm 1976 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, với nhiệm vụ cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo nguồn cung cấp lực lượng cán bộ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính - kế toán cho đất nước và cho nước láng giềng Lào và Campuchia. Ngày 17/8/2001 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg lập ra Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội và Viện Nghiên cứu Tài chính.

Các nghành đào tạo của Học viện Tài chính: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và Ngôn ngữ Anh.

Học viện Tài chính có chức năng, nhiệm vụ đào tạo các cán bộ có trình độ Đại học, Sau đại học về các lĩnh vực như tài chính, kế toán, tiếng Anh Tài chính, quản trị kinh doanh và Tin học Tài chính kế toán với 4 loại hình đào tạo chính (Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học); Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho các ngành và cho đất nước; phục vụ cho giảng dạy và quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, các công nghệ quản lý về tài chính - kế toán.

Thông tin Học viện Tài chính tuyển sinh liên thông 2016 các chuyên ngành sau:

Subscribe to Học viện Tài chính