Đại học Luật Hà Nội

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Ký hiệu (mãLogo Đại học luật hà nội) trường Đại học Luật Hà Nội: HLU

 

 

Logo trường Đại học Luật Hà Nội

Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Law University

Địa chỉ Đại học Luật Hà Nội:87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP vào ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất từ Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc mới thành lập, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lý Hà Nội.

Sứ mạng

Trường đại học Luật có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực về pháp luật, sản phẩm nghiên cứu khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước và toàn xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu phát triển

Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm Quốc gia về đào tạo cán bộ về pháp luật, có đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; hệ thống chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến; cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị, cơ sở thực hành và thư viện hiện đại; có mô hình quản trị tiên tiến; tạo chuyển biến mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và toàn xã hội nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Dưới đây là thông tin Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 các chuyên ngành sau: 

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn