Nhảy đến nội dung

Logo cao đẳng nghề công thương việt namTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ký hiệu (mã) trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam: VCI

 

Logo Cao nghề Công thương việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Vocational College Of IndusTry And Comerce

Điện thoại: 0437757420 | Hotline: 094 5353 298

Địa chỉ Cao đẳng nghề Công thương việt Nam: Số 1 Nguyễn Du, phường Trưng Vương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Lý do nên học cao đẳng nghề công thương Việt Nam:

- Hiện đại, tiên tiến: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, trang thiết bị thí nghiệm thực hành đầy đủ, hiện đại; chương trình đào tạo tiên tiến; đội ngũ cán bộ, giáo viên trình độ cao; phương pháp dạy học tích cực; hoạt động khoa học công nghệ phong phú.

- Thân thiện, sôi nổi: Nhiều phong trào học tập, thi đua; nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể gắn kết quan hệ giữa nhà trường - sinh viên - gia đình - xã hội.

- Đào tạo, khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn: Các ngành nghề, chương trình đào tạo, các đề tài khoa học công nghệ đều giải quyết những vấn đề thực tiễn và gắn liền với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Quan tâm đào tạo phát triển con người toàn diện: Tổ chức đào tạo thêm về tiếng Anh, tin học, các kỹ năng sống cho sinh viên, tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

- Tạo cơ hội việc làm, cơ hội học tập: Học tiếp lên các bậc học cao hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho sinh viên; liên kết với các trường Đại học mở các lớp liên thông nhằm tạo cơ hội cho sinh viên học tiếp lên Đại học.

- Chi phí học tập phù hợp: Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mọi thành phần xã hội. Học phí thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với trường công lập, các chính sách đối với các đối tượng ưu tiên thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Thông tin Trường Cao đẳng Nghề Công thương Việt Nam xét tuyển các chuyên ngành dưới đây:

 

Cao đẳng nghề Công thương tuyển sinh ngành Phiên dịch tiếng anh thương mại 2017

Cao đẳng nghề Công thương tuyển sinh 2017, Cao đẳng nghề Công thương điểm chuẩn, đại học dân lập Thành Đô, học Phiên dịch tiếng anh thương mại ở đâu, học Phiên dịch tiếng anh thương mại, học Phiên dịch tiếng anh thương mại làm gì, học Phiên dịch tiếng anh thương mại sau này làm gì

Subscribe to Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam